Projekt pn. "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych
w Gminie Raszyn"

Czerwiec 2022

Wybudowano ostatnie fragmenty trasy rowerowej od ul. Stadionowej wokół ronda i Raszyńskiej oraz wzdłuż ul. Górnej. Dzięki oddanym odcinkom powstaje szlak rowerowy o długości ponad 7,1 km, po którym można przejechać rowerem przez dużą część gminy od granic Warszawy wzdłuż Alei Krakowskiej dalej przez Park Raszyński, ulicami Stadionową, Raszyńską, Warszawską i Górną aż do ulicy Złote Łany. W ulicy Górnej trwają jeszcze prace porządkowe.
Ostateczny koszt inwestycji to 6 503 446,14 zł, z czego Gmina Raszyn uzyskała dofinansowanie w kwocie 5 187 988,93 zł.