Projekt pn. "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych
w Gminie Raszyn"

Kontakt

Urząd Gminy Raszyn

 Referat Realizacji Projektów
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn
tel.: +48 22 701 78 78
fax: +48 22 701 77 71