Projekt pn. "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych
w Gminie Raszyn"

Luty 2019

Trwa budowa 7,1 km ścieżek rowerowych, powiązanych ze Zintegrowanym Systemem Ścieżek Rowerowych na Mazowszu. Intencją samorządu gminy jest utworzenie ciągłego rowerowego szlaku komunikacyjnego łączącego odległe od siebie wsie, leżące po przeciwnych stronach gminy. Obecnie wykańczane są odcinki wzdłuż Al. Krakowskiej i na Warszawskiej pomiędzy Jaworową a Dawidami. Odcinek od Al. Krakowskiej, poprzez ulicę Nadrzeczną, został połączony ze ścieżką w parku i ulicą Stadionową. Do wybudowania pozostają odcinki na ulicy Raszyńskiej, Warszawskiej, Górnej i Złotych Łanów.