Projekt pn. "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych
w Gminie Raszyn"

Listopad 2018

Powoli zaczyna rysować się w naszej gminie sieć ścieżek rowerowych. Inwestycja budowana przez firmę MARGOT powstaje w ramach umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych, która z ogólnej ceny 6, 3mln zł podjęła się dofinansować 80% czyli 5, 3mln zł. Budowa 7,1km ścieżek rowerowych podzielona została na cztery zadania: pierwsze w Al. Krakowskiej i ul. Nadrzecznej – 2 244 mb za kwotę 3 260 000 zł, drugie w ul. Pruszkowskiej – 807 mb – za kwotę 452 246 zł., trzecie w ulicach Stadionowej, Raszyńskiej i Warszawskiej – 2 108,5 mb za kwotę 1 260 000 zł. I ostatnie w ulicach Warszawskiej, Górnej i Złotych Łanów – 1 963,5 mb za kwotę 1 390 000 zł. Wybudowano już odcinki na ulicy Nadrzecznej i Stadionowej łącząc te ulice ze istniejącymi ścieżkami w parku. Mocno zaawansowana jest budowa wzdłuż Alei Krakowskiej, podobnie wyglądają odcinki w ulicy Warszawskiej – od ulicy Narożnej w Jaworowej do ul. Górnej w Dawidach. W tym ostatnim miejscu, ścieżka w formie traktu pieszo-jezdnego, powinna być szczególnie gorąco przyjęta przez mieszkańców, którzy dotąd drogę między Jaworową a Dawidami pokonują wąskim poboczem obok szybko jadących samochodów, co jest bardzo niebezpieczne dla wszystkich użytkowników ruchu. Intencją Gminy jest utworzenie ciągłego rowerowego szlaku komunikacyjnego łączącego odległe od siebie wsie leżące po przeciwnych stronach gminy.