Projekt pn. "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych
w Gminie Raszyn"

Wrzesień 2018

Trwa budowa 7,1 km ścieżek rowerowych, powiązanych ze Zintegrowanym Systemem
Ścieżek Rowerowych na Mazowszu. Obecnie powstają odcinki wzdłuż Al. Krakowskiej
i na Warszawskiej pomiędzy Jaworową a Dawidami, powiązane z poszerzeniem jezdni.
Odcinek od Al. Krakowskiej, poprzez ulicę Nadrzeczną, został połączony ze ścieżką w parku i ulicą Stadionową. Pozostaje Raszyńska i Warszawska. Po zakończeniu budowy miłośnicy jazdy rowerem, będą mogli pokonywać trasy bezpiecznie.