Projekt pn. "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych
w Gminie Raszyn"

Lipiec 2018

Nasza gmina realizuje projekt ścieżek rowerowych w ramach umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych. Wybudowano już odcinki na ulicy Nadrzecznej i Stadionowej, a w dniu 25 lipca wprowadzono wykonawcę na odcinek ulicy Warszawskiej od ulicy Narożnej w Jaworowej do ul. Górnej w Dawidach i dalej do ul. Złotych Łanów. Ścieżka, w formie traktu pieszo-jezdnego, powinna być szczególnie gorąco przyjęta przez mieszkańców, którzy obecnie fragment między Jaworową a Dawidami pokonują wąskim poboczem, obok szybko jadących samochodów. To jest bardzo niebezpieczne dla wszystkich użytkowników ruchu.
Intencją zarówno Gminy jak i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych
jest utworzenie ciągłego rowerowego szlaku komunikacyjnego. Nie ulega wątpliwości, że zrealizowanie projektowanych ścieżek zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców gminy.