Projekt pn. "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych
w Gminie Raszyn"

Maj 2018

W maju, na plac budowy została wprowadzona firma „MARGOT” Małgorzata Szymańska z Warszawy, wyłoniona w przetargu w 2017 roku. Firma wykonała pierwszy etap działań –zaprojektowała trakty i uzyskała zezwolenie na budowę na odcinkach, gdzie nie jest wymagana procedura ZRIT- wykup nieruchomości od prywatnych właścicieli. Ekipa weszła na pierwszy odcinek – ul. Nadrzeczną w Raszynie. W sumie inwestycja będzie kosztowała 6,3 mln złotych, z czego 80%, czyli 5,3 mln zł, dofinansowuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przebieg raszyńskich tras rowerowych wpasowany jest w Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych na Mazowszu.