Projekt pn. "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych
w Gminie Raszyn"

Maj 2019

Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych na Mazowszu wzbogaci się niebawem o 7,1 km ścieżek w Gminie Raszyn i to nie koniec, ponieważ intencją naszego samorządu jest stworzenie rowerowego szlaku komunikacyjnego łączącego odległe od siebie wsie, leżące po przeciwnych stronach gminy. Obecnie budowane są odcinki wzdłuż ulicy Warszawskiej w Jaworowej i Raszyńskiej w Rybiu. Rowerzyści korzystają już z wybudowanych odcinków pomiędzy Dawidami i Jaworową, w ulicy Pruszkowskiej, w Alei Krakowskiej, w ulicy Nadrzecznej, w parku i w ulicy Stadionowej.