Projekt pn. "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych
w Gminie Raszyn"

Październik 2019

Najbardziej rozległa inwestycja infrastrukturalna w gminie Raszyn dobiega końca. Z zaplanowanych 7,1 km tras rowerowych wykonano prawie wszystko. Pozostały do wybudowania fragmenty tras zaprojektowane na działkach, do których gmina nie posiada prawa własności. Dlatego w celu ich przejęcia wdrożono procedurę ZRiD – przymusowego wykupu. W miarę przejmowania praw do gruntu, firma MARGOT wypełnia luki pomiędzy już istniejącymi odcinkami ścieżek. Tak jest w Jaworowej na zakręcie. Powstaje tu łącznik w ciągu ulicy Warszawskiej od ulicy Objazdowej do Narożnej. Oprócz powstałej ścieżki, w tym miejscu zostanie poszerzony przepust nad rowem melioracyjnym – mostek dla rowerzystów, po którym będzie można bezpiecznie przejechać nie zbaczając z trasy na jezdnię. Na terenie szkoły w Raszynie od strony Alei Krakowskiej, na wysokości kładki i przystanku autobusowego powstał tak zwany MOR – Miejsce Obsługi Rowerów. To swoisty garaż, czy raczej kryty parking dla rowerów, z którego korzystać mogą uczniowie dojeżdżający do szkoły rowerem oraz mieszkańcy chcący dojechać rowerem do autobusu. Inwestycja jest budowana przez firmę MARGOT w ramach umowy o dofinansowanie zawartej przez Gminę Raszyn z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych, która z ogólnej ceny 6,3 mln zł podjęła się dofinansować 80% czyli 5,3 mln zł. Warto wspomnieć, że „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn” odbywa się w ramach działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” tak więc, rozważając wkład Gminy Raszyn w walkę o czyste środowisko, warto i tę inwestycję brać pod uwagę.