Projekt pn. "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych
w Gminie Raszyn"

Kategoria: Bez kategorii

Kwiecień 2017

W dniu 04.04.2017r. Gmina Raszyn podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn” w współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza „Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”. […]

Czytaj dalej